Downloads

Schafjagd (6,7MB)

Schafjagd Source (5MB)

Ruprecht (4,7MB)

Freischuß (2,7MB)

Probekapitel Spiele-Entwicklung mit dem 3D GameStudio ( in Arbeit )

3D GameStudio A5 Handbuch - CHM Hilfedatei (4MB)

3D GameStudio A6 Handbuch - CHM Hilfedatei (4MB) / PDF Dokument (25MB)